Mattis Teutsch János életútja
Murádin Jenő

Jegyzetek

1 Ifj. Halász Gyula (Brassai) levele Berlinből 1921. aug. 26. In: Brassai: Előhívás. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 36.

2 Brassai Párizsból keltezett levele, 1925. július végén. Brassai i.m.100.

3 Mattis Teutsch: Kunstideologie. Stabilität und Aktivität im Kunstwerk. Potsdam, 1931.

4 Majoros Valéria: Mattis Teutsch. Budapest, 1998.

5 Válaszok Murádin Jenő kérdéseire, 2000. júl. 21.

6 Banner Zoltán: Mattis-Teutsch János. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 61.

7 Szabó Júlia: Máttis Teutsch János. Corvina Kiadó, Budapest, 1983. 6.

8 Az erdélyi székely kálvinista Borsos család legtekintélyesebb őse Borsos Tamás (1566–1633) Bethlen Gábor portai követe volt és Marosvásárhely főbírája. Ő kezdeményezte Marosvásárhely városfalainak fölépítését.

9 “zwei fast lebensgrosse Bronzeköpfe“ Weihnachtsausstellung des Sebastian Hann-Vereines. Kronstädter Zeitung, 1910. dec. 15. LXXIV. évf. 289. sz. 23.

10 Ritch: Brassói festőművészek a képkiállításon. Brassói Lapok, 1914. febr. 19. XX. évf. 40. sz. 4.

11 Murádin Jenő: Brassó Párizsig ért. Mattis Teutsch János pályakezdéséhez. Magyar Művészeti Fórum, 1999. II. évf. 2. sz. 26.

12 Kassák Lajos: Egy ember élete. II. Magvető, Budapest, 1983. 375.

13 Kassák Lajos: Máttis Teutsch János. [Katalógus bevezető] 1917. október.

14 Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907-1930. Budapest, 1998. 59.

15 Hevesy Iván: Máttis Teutsch János. Jelenkor, 1918. febr. I. évf. 3-4. sz. 107.

16 Majoros i.m. 23.

17 Hevesy Iván: Máttis Teutsch János. Ma, 1918. nov. 20. III. évf. 11. sz. 129.

18 Banner i.m. 62.

19 Halász, Julius jun.: Hunderteinunddreisig Tage in Budapests Kunstleben unter der Sowjetregierung. Das neue Ziel. 1919. nov. 1. – dec. 1.

20 Lásd Bajkay Éva tanulmányát kötetünkben.

21 Hevesy Iván: Máttis Teutsch János. Nyugat, 1923. júl. 1. 1943.

22 A három művész együttes kiállítását 1931. augusztus 15–17 között láthatták a kolónia kiállítóhelységétől különálló épületben.

23 Csizér Lilla: A régi iskola és az avantgarde mozgalom Nagybányán. Műgyűjtő, 1975. VII. évf. 3. sz. 26-33.

24 Myss, Walter: Kunst in Siebenbürgen. Insbruck, 1991. 272.

25 A művész leánya, a kiváló erdélyi szász író, Adolf Meschendörfer titkárnője, 31 éves korában,

édesanyja betegségében, tüdőbajban hunyt el.

26 Benamy Sándor: Mattis Teutsch. Brassói Lapok, 1932. febr. 8. XXXVIII. évf. 31. sz. 8.

27 Székely Erzsébet: Az “én emberem” – a mi emberünk. A Hét, 1984. XV. évf. 39. sz. 5.

28 Szemlér Ferenc: Emlék a mesterről. Igaz Szó, 1971. XIX. évf. 9. sz. 440.

29 Szemlér Ferenc: Egy művész útja az eszmétől az emberig. Utunk, 1947. ápr. 26. II. évf. 9. sz. 4.

30 Sălcudeanu, Petru: Expozit,ia regională de la Oras,ul Stalin. Contemporanul, 1960. márc. 4. 10. sz. 6.

31 Mátis János Bálint Zoltánhoz írott leveléből. Sepsiszentgyörgy, 1960. máj. 2. (In: Majoros i.m.7.)


| Fel |