Köszöntő
Bereczky Lóránd főigazgató
Magyar Nemzeti Galéria

Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy egy intézmény kiállítási programja keretében speciális nemzetközi szakmai összefüggést tudjon dokumentálni. Úgy vélem, hogy a most megrendezett Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter kiállítás ilyen ritka lehetőség, mivel egy, a magyar képzőművészetben jelentős alkotó életművének egy része, a korabeli, Európában ismert német művészeti törekvés tükrében ismerhető meg. A kiállítás feltárhat egyetemes összefüggéseket, általános, a kor Európájának történelméből fakadó és a művészek gondolkodását befolyásoló társadalmi tendenciákat, gondolkodási sémákat, és felmutatja a személyiség specifikumából fakadó egyéni sajátosságokat. Az összevetés alapja a minőség és bizonyos stílusjegyek hasonlósága, s a tárlat hozzájárulhat ahhoz, hogy a 20. század Európájának művészeti mozgását – legalábbis egy aspektusban – szélesebb körűen dokumentálhassuk. Ezen általános tanúság mellett számunkra az sem közömbös, hogy a magyar képzőművészet jeles mestere kaphat nemzetközi színteret, és reméljük, hogy a tárlat tanúsága alapján Mattis Teutsch művészete természetes módon fog helyet kérni magának az európai művészet áramlatában.

Ehhez természetesen megelőző kutatómunkára volt szükség, intézmények együttműködésében megvalósuló kiállítási programot kellett felépíteni, és szükség volt arra az értő támogatásra, amelyet a feladat szellemi kimunkálása során kaphattak egymástól az intézmények, és amelynek eredménye a műtárgyak kölcsönzése. A Magyar Nemzeti Galéria nevében ezért köszönetet szeretnék mondani mindazon intézményeknek és munkatársaiknak, akik vállalták a tárlat koncepciójának kialakítását, az anyag összegyűjtésének nehézségeit és a kiállítás illetve a kiállításhoz kapcsolódó kiadvány kiadásának gondjait. Mi most elsősorban befogadó szerepet töltünk be, de meggyőződésünk, hogy kiállítási programjaink menetében a szakmai érdekesség és a minőség tekintetében előkelő helyet foglal el az a tárlat, amelyet most jó szívvel ajánlok minden érdeklődő figyelmébe.

| Fel |